Mechatronik – zawód przyszłości !

Technik mechatronik montuje, konstruuje, programuje, diagnozuje oraz obsługuje zaawansowane technologicznie urządzenia w przemyśle i domu. Mechatronika to supernowoczesna dziedzina łącząca naukę i technikę. Zajmuje się zagadnieniami mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. Produkty z obszaru mechatroniki, z którymi i Ty spotykasz się na co dzień charakteryzuje wielofunkcyjność, programowalność i intuicyjna obsługa. Mechatronik jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z projektowaniem, konstruowaniem, montażem, programowaniem i obsługiwaniem urządzeń i systemów mechatronicznych.

Kwalifikacje uzyskiwane w trakcie nauki:

ELM.03 - Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych ELM.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Skip to content